Himmelstalund är en av Skandinaviens största koncentrerade hällristningsplatser med sina 1700 ristningar.