Utflykt Årbystugan efter Bergslagsleden 210814

Idag blev det ett kärt återbesök till Åbostugan. Åbostugan ligger en bit utan för Kopparberg vid Bergslagsleden. Leden går genom med mossar, myrar och ungskog. På vandringen passerar  man även naturreservaten Getaryggen och Jämmerdalen.  
Jag fick njuta av ljudet från det rent porlande vattnet i Sandån medan jag tog rast från mitt utforskande och fotande kring backstugan. Platsen är som ur en saga med trollskog och mystik. Det känns som mina egna hemtrakter därifrån jag kommer nära Dalarna.  

Lite historia om Backstugan vid Sandån. 

När stugan tillkom är det ingen som riktigt vet. Det men vet är att träarbetaren Anders Jansson med sin hustru och sju barn var de sista som bodde här. Familjen flyttade 1900 och därefter förföll huset. 
I dag är stugan en välkomnande rastplats för vandrare på Bergslagsleden.  Backstugan påminner oss om livet i en förgången tid och livet från förr.