Hälleskogsbrännans naturreservat 200724

Utflykten till Hälleskogsbrännan

Med bil och medtagen fika gjorde vi en dagsutflykt till Hälleskogsbrännans naturreservat. Vid ankomsten kände jag både vedmod, sorg och hopp. Det var mycket brända träd, stockar som låg på marken och i jorden syntes det spår efter den stora skogsbranden som startade  den 31 juli 2014. En tragisk händelse som fick konsekvenser och lämnade djupa spår i norra Västmanland. 

Hälleskogsbrännans naturreservat är 6420 ha stort och förvaltas av Länsstyrelsen Västmanland. I området ligger besöksplatsen Grävlingsberget med ett utkikstorn, olika stigar och grillplatser. Här får djuren en möjlighet att komma tillbaka och naturen återhämta sig i sin egen takt och utvecklingen är tillgänglig att följas av alla. När man vandrar omkring reservatet får man se upp för träd och grenar som  lätt faller ner i jämfört med i en vanlig skog.

 

Några människor vi mötte på vårt besök berättade: "Tysnaden  var total. Det fanns inget liv och ingen rörelse. Jordlagret brann upp på många håll och nästan alla träd dog och många träd föll till marken. Men nu har livet börjat  komma tillbaka efter sex år. Efter branden har har flera olika slags växter, svampar och insekter kommit tillbaka och som behöver nybränd skog för sin överlevnad. Djurlivet börjar återhämta sig igen".


När man blickar  ut ifrån utsiktstornet så ser man fortfarande mycket spår efter branden men även mjölkörtens skära blommor som färgar stora områden i rosa och bladen på olika träd och buskar som färgar naturen i olika nyanser av grönt. Det ger hopp om livet om allt som får födas om igen och djuren som återkommer. 


Foto och text: Marie- Louise Hedwall