Lövön, Eskilstuna 200822

 

Igår blev det en utflykt till  Lövön för både för avkoppling men också fotografering. Det går en bred skogsväg genom området ut till udden,  där det finns en rastplats med möjlighet att sitta ned och äta matsäck eller  om man vill grilla vid den iordningställda eldstaden. Rastplatsen bjuder på utsikt över del av Hjälmaren och området används som beteshage. Det finns många spår av djur bla vildsvin, älg, hjortar och rådjur samt att det rikt på olika fågelarter. 


Natura 2000-område

Grundfakta hämtat ur Länsstyrelsen bevarandeplan:

Lövön är ett naturreservat som utgörs av en halvö i östra delen av Hjälmaren i anslutning till inloppet av Hyndvadsström. Här finns hagar som är täckta med vitsippor på våren. Annan växtlighet som också finns är bergssyra, styvmorsviol, blåklocka, ärenpris, glansnäva, kärleksört, rosenrot, brunört, stinknäva, smultron, mandelblom, ren- och pigglavar samt olika typer av mossor. Ramslök förekommer rikligt i avgränsade områden. Vid inventering har det hittats 120 arter av fjärilar och 113 arter av lavar. I området häckar fiskgjuse, bivråk, spillkråka och trana bland många andra fågelarter."