Kalkbro naturreservat, Sörmland 100901

Kalkbro är ett gammalt kalkbrott med höga dramatiska klippväggar. Här och i den omgivande skogen bröts kalk under många hundra år, men sedan 1940-talet är brottet övergivet. De kalkrika markerna är en miljö som passar många ovanliga blommor, svampar och mossor. Platsen är både magisk och vacker och har rikt ett rikt djurliv.