Midsommarafton 2019

Sommaren bjuder upp till dans. Lockar med blommor och lövad krans. Dagar i evig rikedom segrar över natt och ålderdom. Den andliga triumfens högtidsdag.Upphäver världens tro och lag

Av D.Scott2016

Senaste kommentaren

Dela den här sidan