Maria kyrkan
På 1230 -talet var det två bröder ur den helige Dominikus ordern som började med byggandet med Maria kyrkan.
Mariakyrkan utfördes i en övergångsstil mellan romanik och gotik och den fick ett helt annat utseende än stenkyrkorna. Gustav Vasa stängde alla stenkyrkorna i Sigtuna. Mariakyrkan utsågs till församlingskyrka. En kyrka som tjänat i mer än 750 år.