Det är svårt att förstå hur omfattande en brand kan ta sig och man bör tänka sig för hur man tänder och på vilken plats, samt att ta reda på information om eldning inom den kommun man befinner sig i.