Stjärnsunds vackra kyrka är uppförd år 1885-1887 efter ritningar av arkitekt Herman Holmgren. Kyrkan är byggd av slaggtegel och består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor i öster. I väster finns kyrktorn som kröns med en åttakantig tornspira.