Älsta byggnaden på Tidö är en kvadratisk borg. Troligen uppfördes det i slutet av 1400-talet av riksrådet Ivar Magnusson Gren. Här bodde Axel Oxenstiernas gemål, Anna Åkesdotter Bååt. Efter Tidö Slotts byggnad kallar Axel Oxenstierna borgen Oldenburg. (Källa:Tidöslott)