Sörfjädern 20200328

Jag älskar naturens mystik och ljus. Dessa historiska marker och dess innehåll har så mycket att berätta för oss från en förgången tid.
Jag älskar naturens mystik och ljus. Dessa historiska marker och dess innehåll har så mycket att berätta för oss från en förgången tid.
Fältharar.
Fältharar.
Svalört är en flerårig ört som blommar i april-maj. Blomman  innehåller svaga koncentrationer av det giftiga ämnet Protoanemonin.
Svalört är en flerårig ört som blommar i april-maj. Blomman innehåller svaga koncentrationer av det giftiga ämnet Protoanemonin.
En blå sten mitt bland andra stenar som berättar mycket om dess historia.
En blå sten mitt bland andra stenar som berättar mycket om dess historia.
Jag fann ett rådjurshorn i slänten av rullstensåsen.
Jag fann ett rådjurshorn i slänten av rullstensåsen.

I dessa tider av Corona besöker jag naturen så mycket jag kan och idag blev det ett besök till naturreservatet Sörfjädern. Naturreservatet är beläget norr om Strands gård på västra sidan av Sörfjärden i Mälaren. Sörfjärden ligger vid en grund och näringsrik vik av Mälaren. Landsskapet  innehåller bördiga jordbruksmarker med alléer, skogsdungar och gamla grova lövträd. Platsen har  varit bebodd länge och här finns  äldre bebyggelse, kyrkor och fornlämningar. Själva naturreservatet domineras av en rullstensås som höjer sig ungefär 15 meter ovanför Sörfjädens vattenyta. Stigen som leder in i naturreservatet är lättgången men kuperad. För den om är fågelintresserad  finns det  om kring 250 fågelarter har setts i området genom åren. Av dessa häckar ungefär hälften regelbundet i Sörfjärden. Observera att det  är tillträdesförbud till reservatets vassområden under fåglarnas häckningstid 1 april till 15 juli.

Senaste kommentaren

Dela den här sidan