Jag fann ett rådjurshorn i slänten av rullstensåsen.