Svalört är en flerårig ört som blommar i april-maj. Blomman innehåller svaga koncentrationer av det giftiga ämnet Protoanemonin.