Medeltidsveckan på fästningen 6/7-2019

Lördag den 6/7 besökte jag den kända fästningen i Varborg. Utan att veta var det medeltidsveckan. Både festligt och en upplevelse att få ta del av firandet. Det var utklädda människor i medeltida kläder i alla åldrar. Det var både dans, sång, musik och marknad på fästningen. Det var en oförglömmlig dag, och jag fick även  läsa och ta del av historien och sägnen om”Bockstensmannen”.


 Historia om fästningen i Varborg

Klippan som borgen står på har kallats Wardberg sedan långt innan fästningen och staden Varberg fanns. Här tändes eldar för att varna om fienden närmade sig från havet. Vid 1200-talets slut byggdes en borg på klippan, som sedan har byggts till och befästs. Äldsta historien och medeltiden namnet Wardberg kommer av det fornnordiska Ward eller warder som betyder vakt, och klippan användes just som vaktberg i långa tider. Härifrån kunde man hålla utkik efter anfallande fiendeskepp och varna de boende i trakten genom att tända varningsseldar, så kallade vårdkasar.

Den första kända byggnaden som uppfördes på klippan var en borg som stod färdig runt år 1300. 1300-talet var en orolig tid och mellan åren 1305-1365 bytte Varberg ägare och ibland rike inte mindre än åtta gånger. Varberg blev en av kronans borgar och byggdes ut till ett större slott där kungligheter som svenske Magnus Eriksson tidvis huserade.

Från 1365 stabiliserade sig förhållandena efter att Danmarks kung Valdemar Atterdag återerövrat Halland. Efter detta låg Varberg under danskt styre i nästan 300 år. Under 1500- och 1600-talen rasade flera krig mellan Danmark och Sverige. Under 1500-talet utvecklades vapenarsenalen från pil, spjut, stenslunga och armborst till kanoner. Svenskarna belägrade och anföll åter slottet under Nordiska sjuårskriget 1565, och stora delar av byggnaderna raserades av de tusentals kanonskott som avfyrades. Bara fyra år senare lyckades danskarna ta tillbaka det förlorade slottet och 1588, då Danmark styrdes av den ännu inte krönte unge kungen Christian IV, inleddes ett fästningsbygge med stora stenbeklädda jordvallar och bastioner för att skydda mot fiendens kanoner. Kungen beordrade länets bönder att hjälpa till med att frakta sten och jord till fästningsbygget.

Man beräknar att ungefär 1000 bönder arbetade på bygget under sommarhalvåren och att det totala antalet dagsverken från Hallands bönder under de 30 år byggandet pågick var cirka 2 miljoner. Varbergs fästning stod färdig 1618 och var då ett av Europas modernaste försvarsverk. Fästningen blev så vitt man vet aldrig anfallen efter det. Efter nya strider mellan grannländerna slöts freden i Brömsebro 1645, där det bestämdes att Halland och Varberg skulle tillhöra Sverige. Den svenska militären skötte fästningen under det fredligare 1700-talet. Då genomfördes en hel del reparationer av byggnaderna. I flera av fästningens lokaler satt nu fångar, och en av de mer kända var generalmajoren Carl Friedrich Pechlin. Han satt som bekännelsefånge i Kommendantshuset mellan 1792 och 1796, anklagad för delaktighet i mordet på Sveriges kung Gustav III.  Idag har Varbergs fästning förvandlats till ett landmärke som med sin magnifika utsikt blivit en populär plats att gifta sig på. Besök Varbergs fästning och Hallands kulturhistoriska museum där du också kan ta del av spännande utställningar året runt. ( Källa:Hallands kulturhistoriska museum).