Mälsåkers slott
Slottet kom genom ett gifte i början av 1600-talet från släkten Kagg till släkten Soop. Huvudpartiet byggdes på 1660- och 1670-talen av Gustaf Soop, efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. I början av 1700-talet tillföll det släkten Gyllenstierna, som uppförde hörnflyglarna och trappbyggnaden. Därefter tillhörde det den grevliga ätten Wachtmeister af Mälsåker.