Fiskgjuse
Latinskt namn:
Pandion haliáetus - Pandion betyder "ganska gudomlig" men det var även namnet på en konung i Athen. Artnamnet haliáetus är grekiska och betyder havsörn.

Typiska kännetecken:
55–60 cm med ett vingspann på 145–170 cm. Vit undersida med mörka "knogar" på vingarna. Översidan mörk och spräcklig. I flykten kupade vingar och nedsänkta "händer" vilket gör att den kan se ut som en stor måsfågel.