Vitsippan är känd som morsdagsblomma i södra Finland. Om våren kommer tidigt, kan vitsippan tyvärr ibland ha blommat ut till morsdagen. Vitsippan slår ut i blom strax efter blåsippan. De första knopparna kan ses i slutet av april. Ännu i juni kan man finna blommande vitsippor. I ett par veckors tid dras allas blickar till de stora, vitsippsmattorna som breder ut sig i lundar, lundartade skogar, vid kärr, i hagmarker och på dikeskanter. Vitsippan trivs på fuktiga, näringsrika och skuggiga platser.