Då blåsippan slår ut i blom är våren här på allvar. De första blommorna dyker vanligtvis upp i början av april, då tjälen gått ur marken. Blåsippan och tussilagon är de växter som blommar tidigast i vårt land, i april-maj. Blåsippans stora, rosettställda, treloberade blad och de färdigt utvecklade blomknopparna bildas året innan och övervintrar. Därför kan blåsippan blomma så tidigt. Myror sprider blåsippans frön till nya platser, eftersom de har en oljerik del som myrorna gärna äter.

Blåsippan är vanlig i södra Finland. Ju längre norrut man beger sig, desto ovanligare blir det att stöta på den. I trakterna kring Vasa förekommer bara enstaka exemplar. Förr plockades det mycket blåsippor, vilket ledde till att arten minskade. Nu finns det åter mycket blåsippor, men man ska ändå undvika att plocka för många av dem. Blåsippan växer på näringsrik mark, i löv- och blandskogar, gärna i lundar och lundartade skogar.