Vilstarundan
Rundslingan och etapp 24:1 börjar på den lilla vägen utanför hästhagen vid ridhuset i Vilsta. Slingan går i ett av Eskilstuna kommuns vackraste naturreservat som har en rik flora. Förutom de allmänna arterna finns trolldruva, smånunneört, bäckbrässma, vätteros, linnéa, knärot, desmeknopp och jungfru marie nycklar för att nämna några.

Till en början följer leden den gamla körvägen på sluttningen mot Eskilstunaån med utsikt över vacker kulturmark med stora ekar med inslag av asp och björk. Nära stranden finns al. Intill vägen vid Skjulstaberget finns en kolbotten och rester av en kolarkoja. En något mindre kolbotten finns 100 meter mot Skjulsta nära vägen. Efter ca 1 kilometers vandring ligger Skjulstaberget varifrån det är en vacker utsikt mot Skjulsta. På berget finns rester av en fornborg. Några hundra meter efter berget finns ett väl inhägnat gruvhål, en gammal silvergruva från slutet av 1600-talet.