Gulsippa finns spridd norrut ända upp till Jämtland, men saknas i en del landskap, den är vanlig bara i Skåne och på Gotland. Den växer i lundar och lövängar.

Gulsippa är fridlyst, helt fredad, i Blekinge, Jämtlands och Västernorrlands län.

I Södermanlands och Västra Götalands län är det är förbjudet att gräva eller dra upp levande exemplar med rötterna, och att plocka gulsippor för försäljning.

Linné skrev 1755: "Svenskt namn gulsippa (gohlsippa). Växer i lundar i Skåne, där sedd av mig; nära Åbo och i Bohuslän, P. Kalm; i Ekolsundsskogen, O. Celsius. Skiljs från föregående art (=vitsippa) genom gula kalkblad; kalkbladen är följande: 2 yttre, 2 inre, båda skiftesvisa, 1 på ena sidan innanför och 1 på andra sidan utanför närmaste kalkblad; kalkbladen är således i själva verket 3 yttre och 3 inre; blomskaften är dessutom försedda med två små blad, av vilka det övre är fästat vid blomskaftets bas. Blommar en eller annan dag tidigare än föregående art (=vitsippa)."